Milloin vaaditaan sähkömopo- ajokortti?

Sähkömopoja koskeva lainsäädäntö voi vaikuttaa aluksi hämmentävältä useine pykälineen. Lähemmällä tarkastelulla kuitenkin selviää, että kyseessä ovat selkeät ohjeistukset kyseisen kulkuneuvon käyttöön.

Riippumatta siitä käytätkö sähkökäyttöistä vai polttomoottorilla varustettua ajoneuvoa tulee kuljettajan aina huomioida mahdollinen tarve ajokortille. Ajokortti vaaditaan aina kulkuneuvon ajamista varten maksinopeuden ylittäessä lain määrittämän 25 km/h.

 

 

 

Sähkömopolla ilman ajokorttia max 25 km/h

Sähköskootterit vaativat AM-luokkaan kuuluvan ajokortin, joka sisältää erityisehdon 121. AM/121-luokan ajokortin suorittaminen on mahdollista vasta, kun on ensin hakenut ja vastaanottanut ajokorttiluvan. Kyseisen luvan saaminen edellyttää hakijalta vähintään 14 vuoden ikää ja se on voimassa kolme vuotta, joiden aikana itse ajokortti tulee suorittaa.

Ajokorttiluvan hakemista suositellaan hyvin ajoissa ennen varsinaisen opetuksen alkua. Näin siksi, että teoriakokeeseen voi mennä vasta luvan tultua voimaan ja sen käsittelyssä saattaa mahdollisesti kestää pidemmänkin aikaa.

Enintään 25 km/h nopeudella kulkevaa mopoa saa ajaa yli 15-vuotias kuski, jolla ei ole ajokorttia.

Ennen vuotta 1985 syntynyt henkilö saa ajaa sähkömopolla ilman erillistä niin sanottua mopokorttia.

Sähkömopolla kortitta ajaminen voidaan katsoa liikennerikokseksi ja siitä voi mahdollisesti seurata tuntuva rangaistus. Poikkeuksia ajokorttivaatimukselle on kuitenkin myös mopojen kohdalla.

Viritetty sähkömopo voi tulla kalliiksi

Jos sähkömopon nopeus on itse säädetty ylittämään 25 km/h rajan eli mopo on niin sanotusti viritetty, katsotaan se ajoneuvolain mukaan muuksi kuin pienitehoiseksi mopoksi. Tällöin kyseiselle ajoneuvolle tulee suorittaa muutoskatsastus, jossa sen täytyy täyttää muun kuin pienitehoisen mopon tekniset vaatimukset.

Ajokielto on voimassa, kunnes muuntokatsastus on läpäisty hyväksytysti.

 

Muut kevyet sähköajoneuvot ja ajokortti

Mopojen lisäksi liikenteessä on nykyään useita muitakin sähkökäyttöisiä kulkuvälineitä. Kevyet sähköajoneuvot ovat nimensä mukaisesti rakenteeltaan kevyempiä kuin sähkömopo. Niille on myös määritelty valmistajan toimesta yleensä erilaisia laitekohtaisia käyttörajoituksia, kuten kuljettajan maksimipaino, -pituus sekä ikä.

Mitä kulkuvälineitä lasketaan kevyiksi sähköajoneuvoiksi?

Niihin kuuluvat esimerkiksi iäkkäille sekä liikuntarajoitteisille henkilöille toteutettu sähköskootteri kolmella tai neljällä pyörällä, sähkörollaattori, yhdellä tai useammalla pyörällä varustettu henkilökuljetin (esimerkiksi leijulauta tai tasapainoskootteri-nimityksiä kantavat Segwayn tapaiset laitteet), sähköpotkulauta sekä muut vastaavat kulkuneuvot.

Kirjaudu Trafiin tästä miäli haluat lukea enemmän tai tarkistaa omia tietojasi.

Kyseisten laitteiden käyttäminen tieliikenteessä on ollut laillista 1.1.2016 tehdyn lakimuutoksen jälkeen. Ennen tätä kevyiden sähköajoneuvojen käyttö oli sallittua vain vammaisille henkilöille, mutta tämä lakimuutos vapautti niiden käytön laajemmalle yleisölle.

 

 

Mitä lakia kevyet ajoneuvot noudattavat?

Maksimissaan 25 km/h kulkevia kevyitä sähköajoneuvoja koskevat samat liikennesäännöt kuin tavanomaista polkupyörää, joten niiden käyttöä varten ei tarvitse olla erillistä ajokorttia.

Enintään 15 km/h vauhtia etenevät laitteet ovat rinnastettavissa potkulautoihin tai rullaluistimiin ja tällaisen laitteen käyttäjää koskee jalankulkijoille asetetut liikennesäännöt.

 

Polkupyörän tavoin kevyt sähköajoneuvo saa kulkea jalkakäytävällä, jos sitä ajaa alle 12 vuotta täyttänyt henkilö. Aikuinen ei saa ajaa jalkakäytävällä. Poikkeuksen tähän sääntöön tekevät suuren suosion saaneet itsestään pystyssä pysyvät laitteet, joilla ajetaan enintään kävelynopeutta; niillä liikkuminen jalkakäytävällä on niin ikään sallittua.

Milloin liikennevakuutusta vaaditaan?

Mopon tavoin myös kevyiden sähköajoneuvojen sallittu maksiminopeus on määritelty 25 km/h. Mikäli ajoneuvo kulkee suurempaa nopeutta, vaaditaan sen kuljettajalta liikennevakuutusta. Esimerkiksi tiettyjen henkilökuljettimien vauhti voi olla suurimmillaan jopa 45 km/h, jolloin vakuutus saattaa todella tulla tarpeeseen potentiaalisessa tapaturmatilanteessa.

Jos laitteen nopeus pysyy sallitun rajoissa, et tarvitse ajamiseen liikennevakuutusta.

Kirjaudu Trafin sivuille tästä miäli haluat lukea enemmän. Voit myös tarkistaa omia tietojasi.

Yhteenveto

Sähkömopo eroaa muista kevyistä sähköajoneuvoista siinä, että sen kuljettajalta saatetaan vaatia ajokortti ajamista varten.

Yksiselitteisesti on mahdollista sanoa, että voit ajaa kortitta alle 25 km/h kulkevalla sähkömopolla. Tätä suurempaa nopeutta kulkevan mopon ajaminen taas vaatii kortin hankkimisen. Lisäksi on myös muita poikkeuksia, jotka sallivat ajon ilman ajokorttia. Niin ikään muilla kevyillä sähköajoneuvoilla liikkuminen on mahdollista kaikille eikä niiden käyttöön tarvita erillistä korttia.

Kohti kevättä, liikenne vilkastuu, joten ajakaa varovasti!